Pozostało niewiele czasu na przekazanie PIT-11 do urzędu skarbowego!

W tym roku termin przesyłania informacji PIT-11 jest krótszy o jeden miesiąc niż w latach ubiegłych. Przypomnijmy, że w wyniku obszernej nowelizacji przepisów podatkowych informację PIT-11 za 2018 rok płatnik musi przekazać urzędowi skarbowemu w terminie do 31 stycznia 2019r.  Ponadto, począwszy od 2019 roku wszyscy płatnicy PIT, bez względu na wielkość, muszą przekazywać urzędom skarbowym te informacje wyłącznie w formie elektronicznej.

Od 1 stycznia 2019 roku obowiązuje nowy wzór PIT-11, czyli informacji o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. Formularz służy do rozliczenia za 2018 r. i został określony w rozporządzeniu opublikowanym w Dz.U. 2018, poz. 2237

Nie zmienił się natomiast termin na przekazywanie PIT-11 podatnikom. Tak jak dotychczas, płatnicy mają na to czas do końca lutego następującego po roku podatkowym. W przeciwieństwie do wysyłki PIT-11 do urzędu skarbowego, egzemplarz przekazywany podatnikowi, może zostać dostarczony zarówno elektronicznie, jak i w formie papierowej.