Ekspertyzy finansowe

Oferujemy kompleksowe ekspertyzy z zakresu rachunkowości, zarządzania, księgowości,
finansów, bankowości oraz ekonomii:

  • badanie sprawozdań finansowych,
  • ekspertyzy ekonomiczno-finansowe,
  • analiza finansowa przedsiębiorstwa,
  • finanse i księgowość przedsiębiorstw,
  • przekształcenia własnościowe,
  • księgowość śledcza,
  • ekspertyzy księgowe,
  • procedury kredytowe i pomocy publicznej,
  • wycena przedsiębiorstw.