Klienci

Obsługujemy podmioty o różnym profilu działalności:

  • handlowej,
  • usługowej,
  • budowlanej,
  • produkcyjnej,
  • NZOZ

i formie prawnej

  • działalność gospodarcza,
  • spółki prawa handlowego,
  • spółki osobowe

Wchodzimy w nowy etap – poszukujemy większych klientów, którzy powierzą nam prowadzenie swoich ksiąg rachunkowych. Chcemy koncentrować się na klientach, którzy prowadzą przedsiębiorstwa w rozmiarach co najmniej nakładających obowiązek badania sprawozdań finansowych.