Kadry i Płace

Obsługa działu kadrowo – płacowego jest zadaniem czasochłonnym i trudnym, wymagającym staranności, terminowości i wymaga ciągłego śledzenia zmieniających się przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Oferujemy Państwu kompleksowe usługi Kadrowo Płacowe, sprawozdawczość i doradztwo niezależnie od branży i liczby pracowników. Biuro Nasze zapewnia poufność wszystkich danych osobowych i przedsiębiorstwa, kontrolowany dostęp do danych i obsługę zgodnie z wymogami prawa pracy. Reprezentujemy Państwa wobec Urzędu Skarbowego, ZUS, GUS i PIP.

W zależności od charakteru przedsiębiorstwa oferujemy usługi:

Obsługa Kadrowa

 • Prowadzenie ewidencji pracowników
 • zgłaszanie właścicieli, pracowników i ich rodzin oraz uczniów do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego,
 • sprawdzenie i przygotowywanie umów dla pracowników,
 • wystawianie zaświadczeń o wysokości zarobków,
 • wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,
 • przygotowanie i przekazanie świadectwa pracy pracownikowi lub pracodawcy,
 • sporządzanie sprawozdań GUS z zatrudnienia i płac,
 • obsługa kontroli dokonywanych przez ZUS i Urząd Skarbowy,

Naliczanie Płac

 • sporządzanie list płac,
 • sporządzanie deklaracji na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy od osób fizycznych
  od łącznej kwoty dokonanych wypłat (PIT-4),
 • sporządzanie informacji o uzyskanych dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
  od osób fizycznych (PIT-11, PIT-8B, PIT-8A),
 • sporządzanie deklaracji PFRON,
 • obliczanie rocznego podatku dochodowego od dochodów uzyskanych przez pracowników (PIT-40),
 • obliczanie zasiłków rodzinnych,
 • przekazywanie okresowych i rocznych deklaracji rozliczeniowych, składek odprowadzonych do ZUS-u
  i podatków odprowadzonych do Urzędu Skarbowego.