Zmiany w Kodeksie pracy – Dodatkowe urlopy w 2023r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw stanowi wdrożenie do polskiego porządku prawnego postanowień dwóch europejskich dyrektyw: w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w […]

Rozliczenie CIT do 30 czerwca 2023r.

Ministerstwo Finansów przedłużyło termin rozliczenia CIT. Rozporządzenie w sprawie podatku dochodowego od osób prawnych zostało już opublikowane w Dzienniku Ustaw. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów przedłużeniu do 30 czerwca 2023 […]