Oferujemy kompleksową obsługę księgowo - podatkową,
w tym:

Usługi rachunkowe:

 • Prowadzenie Ksiąg rachunkowych,
 • Prowadzenie Księgi przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 • Sporządzani deklaracji podatkowych

Usługi Kadrowo Płacowe:

 • Sporządzanie list płac,
 • Sporządzani deklaracji PIT-4, PIT-11,
 • Przekazywanie deklaracji rozliczeniowych do ZUS-u,
 • Obsługa kontroli z ZUS i Urządów Skarbowych

Sprawozdania finansowe:

 • Sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • Raportowanie finansowe

Doradztwo Podatkowe:

 • Nadzór księgowy,
 • Controling,
 • Fundusze unijne,
 • Nadzór księgowy,
 • Controling,
 • Fundusze unijne

Ekspertyzy, wyceny, opinie:

 • badanie sprawozdań finansowych,
 • ekspertyzy ekonomiczno-finansowe,
 • analiza finansowa przedsiębiorstwa
 • przekształcenia własnościowe,
 • wycena przedsiębiorstw.