Doradztwo podatkowe

Doradztwo podatkowe świadczone przez Naszą Spółkę to kompleksowe usługi obejmujące wszystkie aspekty działalności gospodarczej. Doradzamy naszym klientom jak ocenić ryzyko podatkowe, a także przygotowujemy optymalizacje podatkowe konkretnych transakcji.

Nadzór księgowy

 • organizacja obiegu dokumentów,
 • organizacja rachunkowości w firmie,
 • opracowanie, modyfikacja, wdrażanie planu kont,
 • opracowanie procedur kontroli wewnętrznej,
 • opracowanie polityki rachunkowości w firmie,
 • pomoc przy wyborze i wdrażaniu programów finansowo-księgowych.

Rejestracja działalności gospodarczej

Pomagamy przebrnąć przez zawiły proces rejestracji działalności gospodarczej, wraz z wypełnieniem odpowiednich dokumentów. Doradzamy również przy wyborze najkorzystniejszej formy opodatkowania jak i formy rozliczeń księgowych.

 • osoby fizyczne,
 • spółki cywilne,
 • spółki osobowe,
 • spółki partnerskie,
 • spółki handlowe.

Controling

Na życzenie Klienta przeprowadzamy szczegółowy controling wszystkich pionów przedsiębiorstwa, sporządzamy stosowne sprawozdanie przeprowadzonych działań oraz przedstawiamy propozycję usprawnienia jego dalszego funkcjonowania.
Nasze działania pozwolą Państwu określić optymalne zakresy odpowiedzialności na poszczególnych szczeblach zarządzania, sprawdzić prawidłowość procesów gospodarczych zachodzących w zarządzanej przez Państwa Firmie oraz ograniczyć ponoszone koszty poprzez podejmowanie trafnych decyzji w przyszłym zarządzaniu przedsiębiorstwem.

Fundusze unijne

Fundusze unijne to ogromna szansa na rozwój przedsiębiorstw, obiektów użyteczności publicznej oraz infrastruktury. Doświadczenie i wiedza pozwalają naszej firmie określić odpowiednie źródła finansowania projektów poprzez kompleksowe analizy:

 • przeprowadzenia analizy i oceny możliwości pozyskania dofinansowania,
 • wyboru właściwego programu, z którego Państwa projekt może ubiegać się o wsparcie finansowe,
 • opracowanie projektu pod kątem zachowania wymagań formalnych oraz merytorycznych stawianych projektom,
 • opracowania wniosku o dotację,
 • doradztwa w czasie realizacji projektu, zwłaszcza w zakresie ewaluacji oraz raportowania,
 • rozliczenia projektu – opracowania raportu technicznego i finansowego oraz wniosku o wypłatę dotacji.