Podzielona płatność jednak nie od 1 stycznia 2018 r

Metoda podzielonej płatności, tzw. split payment miała zostać wprowadzona do przepisów z dniem 1 stycznia 2018 r. Jak natomiast wynika z najnowszej opublikowanej wersji nowelizacji ustawy o VAT mechanizm podzielonej płatności w VAT zakłada wejście w życie nowych przepisów dopiero z dniem 1 kwietnia 2018 r.!

Pozostałe założenia nowej metody uszczelnienia systemu podatku VAT w Polsce nie uległy zmianie, konsekwentnie zatem mechanizm nadal będzie istniał w zgodzie z zasadą dobrowolności stosowania, która to decyzja należy do nabywcy towarów lub usług. Jedyną różnicą, której nie można pominąć, jest skrócenie z 90 do 60 dni terminu przekazania środków z rachunku VAT na rachunek rozliczeniowy.

Źródło: taxfin.pl