Nowy wzór oświadczenia PIT-2 wersja 7 dla pracownika na 2022 rok

Ministerstwo Finansów opublikowało 10 stycznia nowy wzór oświadczenia PIT-2 w wersji 7.

Ma ono zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2022r.

To oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Dzięki niemu pracodawca może pomniejszyć podatek płacony przez zatrudnionego z jego wynagrodzenia o 425 zł (miesięcznie) kwoty zmniejszającej podatek, która wynika z nowej 30 tys. zł kwoty wolnej od podatku obowiązującej od 1 stycznia 2022 roku.

Źródło: www.gov.pl