JPK_VAT z deklaracją od 1 października 2020 r.

Obowiązek składania plików JPK_VAT z deklaracją VAT został przesunięty na 1 października 2020 r. Dotyczy to wszystkich podatników VAT. Rząd nie zdecydował się jednak na opóźnienie rewolucji w określaniu stawek tego podatku. Sprzedawcom pozostał zatem tydzień na przygotowanie się do zmian.

Przesunięcie wejścia w życie raportowania JPK_VAT z deklaracją VAT z 1 lipca na 1 października 2020 r. dla wszystkich przedsiębiorców to efekt ich licznych wniosków. Zwracali w nich uwagę na trudności we wdrożeniu nowego rozwiązania od lipca 2020 r. z uwagi na pandemię Covid-19.

Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, która zmienia termin wejścia w życie nowego rozwiązania, została opublikowana 24 czerwca 2020 r. w Dzienniku Ustaw. Nowy termin określa art. 72 pkt 2 ustawy.

Źródło: www.gov.pl