Wiadomości ze Świata Finansów

Zmiany PIT od 1 lipca 2022 r.

Sejm zaakceptował większość poprawek Senatu do nowelizacji ustawy o PIT , która m.in. obniża dolną stawkę PIT z 17 do 12 proc.
Uchwalona 12 maja 2022 r. przez Sejm nowelizacja ustawy o PIT zakłada, że od 1 lipca br.

 • Stawka PIT spadnie z 17 proc. do 12 proc. dla podatników na skali, co umożliwia likwidację tzw. ulgi dla klasy średniej.
 • Kwota wolna od podatku pozostanie na poziomie 30 tys. zł, a próg podatkowy na poziomie 120 tys. zł,
 • Dla niektórych przedsiębiorców wprowadzone zostanie odliczenie części składki zdrowotnej od podstawy opodatkowania.
 • Preferencje prorodzinne

  Ustawa przywraca preferencyjne rozliczenie osób samotnie wychowujących dzieci na zasadach sprzed 2022 r.
  Z podwójnej kwoty wolnej (60 tys. zł) korzystać będą wszyscy samotni rodzice.

  Zwiększony został limit kwoty dochodów dziecka, który warunkuje skorzystanie z preferencji podatkowych przez rodziców (z 3089 zł do 16 061,28 zł w 2022 r.), a renta rodzinna rozdzielona została od dochodów rodzica, dzięki czemu dziecko skorzysta z „własnej” kwoty wolnej.

  W wyniku wprowadzonych zmian nie będzie pobierana składka zdrowotna od renty małoletnich dzieci oraz od wynagrodzenia osób powołanych do realizacji obowiązków społecznych lub obywatelskich – do 6000 zł wynagrodzenia rocznie.

  OPP z 1,5 proc.

  Podpisana ustawa podniosła również wysokość procentową podatku przekazywanego na rzecz organizacji pożytku publicznego z 1 proc. do 1,5 proc.

  Zmiany przynoszą również m.in:

 • Ujednolicenie terminów rocznego rozliczenia PIT (formularze: PIT-37, PIT-36, PIT-36S, PIT-28, PIT-28S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-39, PIT-38). Zeznania te będą składane w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia.
 • Fakultatywny wzór PIT-2, w którym zawierać się będą oświadczenia i wnioski mające wpływ na obliczenie zaliczki.
 • Ulga na zabytki w nowym kształcie – wyłącznie na renowację, konserwację i remonty z nowym warunkiem formalnym polegającym na tym, że skorzystać z niej będzie można po zatwierdzeniu remontu przez konserwatora zabytków.
 • Kwota wolna u kilku pracodawców i przy umowach zlecenia

  Nowe regulacje rozwiązują problem podatników mających kilka różnych źródeł dochodu równocześnie. Chodzi o osoby, które mają np. kilka umów o pracę albo łączą pracę z emeryturą. Po zmianach, od 1 stycznia 2023 r. będą one mogły upoważnić nawet trzech płatników (pracodawców, zleceniodawców, ZUS) do zmniejszania zaliczek na PIT (o kwotę 3,6 tys. zł). W przypadku jednej umowy/świadczenia kwota zmniejszająca podatek wyniesie 300 zł miesięcznie, przy dwóch – po 150 zł, a przy trzech – po 100 zł.

  Od 1 stycznia 2023 r. kwota wolna będzie uwzględniana także w rozliczeniu miesięcznym przy umowach zlecenia.

  Źródło: www.gov.pl

Nowa wersja struktury JPK FA

Ministerstwo Finansów opublikowało nową strukturę logiczną postaci elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych, dotyczącą Jednolitego Pliku Kontrolnego dla faktur VAT – JPK_FA(4). Nowa struktura będzie obowiązywać od 1 kwietnia 2022 roku.
Ministerstwo przygotowało również broszurę informacyjną nt. nowej wersji struktury, która zawiera m.in. podstawowe pytania i odpowiedzi dotyczące wprowadzonych zmian.
Publikacja nowej wersji schematu i broszury dla struktury faktur VAT wynika z konieczności dostosowania jej do aktualnego stanu prawnego. Szczegółowy spis zmian w stosunku do poprzedniej wersji struktury JPK_FA został zamieszczony w punkcie 13 broszury.
Struktura wraz broszurą informacyjną są dostępne na stronie Krajowej Administracji Skarbowej w zakładce Struktury JPK.

Dłuższe terminy sprawozdawcze za 2021 rok

Ministerstwo Finansów wychodząc naprzeciw postulatom księgowych i przedsiębiorców, wydłuży czas na sporządzenie sprawozdań finansowych, w tym sprawozdań skonsolidowanych za 2021 r.

Sprawozdania

Wydłużenie przypadających w 2022 r. terminów m.in. na sporządzenie, zatwierdzenie i przekazanie sprawozdań finansowych będzie dotyczyć:

 • jednostek sektora prywatnego (z wyłączeniem jednostek nadzorowanych przez KNF – działających na rynku finansowym) oraz organizacji pozarządowych – o 3 miesiące;
 • jednostek sektora finansów publicznych – o 1 miesiąc;
 • podatników podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących księgi rachunkowe
  (w zakresie przekazania sprawozdania finansowego Szefowi KAS) – o 3 miesiące.

Projekt rozporządzenia ws. wydłużenia terminów sprawozdawczych i ewidencyjnych został przekazany do uzgodnień zewnętrznych i konsultacji publicznych i jest dostępny na stronie legislacja.rcl.gov.pl

Źródło: www.gov.pl

Nowy wzór oświadczenia PIT-2 wersja 7 dla pracownika na 2022 rok

Ministerstwo Finansów opublikowało 10 stycznia nowy wzór oświadczenia PIT-2 w wersji 7.

Ma ono zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2022r.

To oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Dzięki niemu pracodawca może pomniejszyć podatek płacony przez zatrudnionego z jego wynagrodzenia o 425 zł (miesięcznie) kwoty zmniejszającej podatek, która wynika z nowej 30 tys. zł kwoty wolnej od podatku obowiązującej od 1 stycznia 2022 roku.

Źródło: www.gov.pl

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy VAT wprowadzającej e-faktury

Wdrożenie e-faktur, czyli faktur elektronicznych w formacie XML – to jedno z rozwiązań, które ma wprowadzić nowelizacja ustawy, której projekt przyjęła Rada Ministrów. Rząd podkreśla, że E-faktura to kolejny etap wdrażania e-usług administracji, mających na celu
ułatwienie rozliczania obrotu pomiędzy przedsiębiorcami, przyspieszenie i standaryzacja procesu fakturowania, zapewnić bezpieczeństwo rozliczeń i posłuży dalszemu zmniejszeniu luki VAT.

Ponadto E-Faktura przyczyni się do likwidacji wielu obowiązków podatkowych, w tym zwłaszcza konieczności przechowywania faktur przez podatnika i udostępniania ich podczas kontroli, czy przesyłania na żądanie organów struktury JPK_FA.

Aby umożliwić dostosowanie systemów informatycznych do wprowadzanej innowacji, opublikowano roboczą wersję struktury logicznej e-Faktury (FA_VAT), która została udostępniona na stronie Ministerstwa Finansów – Krajowej Administracji Skarbowej w zakładce Krajowy System e-Faktur i na stronie podatki.gov.pl.

Korzyści wynikające z tego rozwiązania:

 • Szybkość: podatnicy wybierający e-fakturę, otrzymają zwrot VAT o 1/3 szybciej – termin zwrotu skróci się dla nich o 20 dni, z 60 na 40.
 • Bezpieczeństwo: faktura pozostanie w bazie danych MF i nigdy nie ulegnie zniszczeniu czy zaginięciu, nie będzie konieczności wydawania jej duplikatów.
 • Przyspieszenie obrotu: dzięki działaniu za pośrednictwem bazy ministerstwa, zawsze będziemy mieli pewność, że faktura trafiła do kontrahenta.
 • Wygodę: e-faktury będą wydawane według jednego wzorca tak, że będą bardzo łatwe w użyciu.
 • Standaryzację: wzajemne rozliczenia oraz księgowanie faktur w systemach FK stanie się dużo łatwiejsze.
 • Mniej obowiązków: podatnik nie będzie musiał przechowywać faktur wystawionych w KSeF, ponieważ będą one przechowywane przez administrację przez okres 10 lat, a więc co do zasady w okresie, w którym większość zobowiązań podatkowych się przedawnia
 • Mniej danych do przesłania: podatnik wystawiający faktury w KSeF nie będzie musiał przesyłać na żądanie organów podatkowych struktury Jednolitego Pliku Kontrolnego dla Faktur (JPK_FA). Dane te będą dostępne dla organów podatkowych w KSeF, a zatem ich dodatkowe przesyłanie nie miałoby uzasadnienia
 • SLIM VAT 2 i zmiany w fakturowaniu w ramach KSeF

  W ramach projektu wdrażającego do polskiego systemu prawnego e-fakturę, procedowane są również zmiany w fakturowaniu stanowiące część pakietu SLIM VAT 2. Dotyczą one:

 • Braku obowiązku zamieszczania oznaczenia „Duplikat”, gdy faktura pierwotna ulegnie zniszczeniu lub zaginie;
 • Braku obowiązku umieszczania na fakturze korygującej wyrazów „Faktura korygująca” albo „Korekta”, czy wskazywania przyczyny korekty;
 • Korekt zbiorczych – będą możliwe do poszczególnych pozycji z faktury. Dopuszczalna będzie przez podatnika za dany okres na rzecz jednego odbiorcy, za pomocą faktury korygującej, zarówno korekta faktur poszczególnych dostaw lub usług, jak i korekta wszystkich dostaw lub usług;
 • Możliwości wcześniejszego wystawienia faktury – zmiana pozwoli podatnikom na wystawianie faktur nie wcześniej niż 60. dnia (zamiast obecnych 30 dni) przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi, jak i 60. dnia przed otrzymaniem, przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi, całości lub części zapłaty.
 • Źródło: www.gov.pl

  Wyrok TSUE ws. VAT. Polskie firmy Firmy mogą już wnioskować o zwrot VAT

  Korzystny wyrok TSUE dotyczący podatku VAT ma ogromne znaczenie dla wielu polskich podatników. Wyrok ten daje szanse podatnikom do wnioskowania o zwrot zapłaconych odsetek, które często opiewają na milionowe kwoty.

  Po publikacji wyroku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej firmy mogą już korygować rozliczenia i wnioskować o zwrot odsetek.

  Wysokość przysługującego podatnikowi oprocentowania od nadpłaty, zależeć będzie od terminu złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty – podkreśla Jacek Drzazga, doradca podatkowy, menadżer w Crido.

  Ekspert tłumaczy, że przypadku złożenia wniosku:

 • do 9 czerwca 2021 r. oprocentowanie od niesłusznie zapłaconych odsetek naliczane będzie od dnia powstania nadpłaty (tj. dnia zapłaty nienależnych odsetek) do dnia zwrotu nadpłaty.
 • po 9 czerwca 2021 r. oprocentowanie liczone będzie od dnia powstania nadpłaty do 30 dnia od dnia publikacji sentencji wyroku TSUE w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, czyli 10 maja 2021 r.
 • Najkorzystniejszym rozwiązaniem jest złożenie wniosku do urzędu skarbowego do 9 czerwca 2021 r., co pozwoli
  na uzyskanie wyższej kwoty odsetek, w szczególności mając na uwadze fakt, że postępowanie nadpłatowe może trwać kilka miesięcy

  Źródło: Prawo.pl

  JPK_VAT z deklaracją od 1 października 2020 r.

  Obowiązek składania plików JPK_VAT z deklaracją VAT został przesunięty na 1 października 2020 r. Dotyczy to wszystkich podatników VAT. Rząd nie zdecydował się jednak na opóźnienie rewolucji w określaniu stawek tego podatku. Sprzedawcom pozostał zatem tydzień na przygotowanie się do zmian.

  Przesunięcie wejścia w życie raportowania JPK_VAT z deklaracją VAT z 1 lipca na 1 października 2020 r. dla wszystkich przedsiębiorców to efekt ich licznych wniosków. Zwracali w nich uwagę na trudności we wdrożeniu nowego rozwiązania od lipca 2020 r. z uwagi na pandemię Covid-19.

  Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, która zmienia termin wejścia w życie nowego rozwiązania, została opublikowana 24 czerwca 2020 r. w Dzienniku Ustaw. Nowy termin określa art. 72 pkt 2 ustawy.

  Źródło: www.gov.pl