Zmiany w stawkach VAT

Ministerstwo Finansów zapowiada uproszczenia w zakresie rozliczeń VAT. Nie będzie trzeba odwoływać się do PKWiU 2008. W klasyfikacji towarów przy określaniu prawidłowej stawki VAT ma pomóc Nomenklatura Scalona

Z uwagi na czasowy charakter stosowania do celów VAT Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług istnieje potrzeba dokonania zmian w przepisach VAT związanych z określeniem sposobu identyfikowania towarów i usług, w szczególności na potrzeby określenia zakresu stawek obniżonych.

Rozważane jest odejście od stosowania PKWiU 2008 na rzecz Nomenklatury Scalonej (CN) w zakresie towarów – potwierdziło Ministerstwo Finansów.

Resort potwierdził, że prowadzi on prace także nad stworzeniem nowej matrycy stawek VAT. Celem zmian ma być uproszczenie systemu stawek VAT. Chodzi o zapewnienie prostoty, przejrzystości i przyjazności w stosowaniu, eliminację istniejących niekonsekwencji i nieracjonalności w stawkach VAT.

Jak zaznaczył MF, celem jest także jednakowe opodatkowanie podobnych towarów, grup towarowych oraz usług), jak również wprowadzenie instrumentów ułatwiających podatnikom i organom podatkowym stosowanie przepisów dotyczących stawek VAT.