Zmiana wskaźników podatkowych z dniem 1 czerwca

Z dniem 1 czerwca spodziewać się możemy zmiany niektórych wskaźników podatkowych. Wszystko za sprawą wzrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, które w I kwartale 2017 roku wyniosło 4.353,55 zł.

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w komunikacie z dnia 11 maja 2017 r. ogłosił, iż przeciętne wynagrodzenie w I kwartale 2017 r. wyniosło 4.353,55 zł, a więc wzrosło w stosunku do takiego wynagrodzenia z IV kwartału 2016 r. (wynosiło wówczas 4.218,92 zł). Wyższe wynagrodzenie przeciętne za I kwartał 2017 roku w stosunku do kwartału poprzedniego, wpłynie na wzrost wynagrodzenia pracowników młodocianych od 1 czerwca 2017 roku oraz zwiększenie limitów przychodów emerytów i rencistów, po przekroczeniu których pobierane świadczenia ulegają ograniczeniu lub całkowitemu zawieszeniu.

Minimalne wynagrodzenie pracowników młodocianych

Na podstawie wynagrodzenia przeciętnego za I kwartał 2017 roku ustala się wysokość wynagrodzenia pracowników młodocianych, jakie będzie im przysługiwało od 1 czerwca 2017 roku. Wynagrodzenie uczniów jest procentową częścią wynagrodzenia przeciętnego:

  • w pierwszym roku nauki – nie mniej niż 4%,
  • w drugim roku nauki – nie mniej niż 5%,
  • w trzecim roku nauki – nie mniej niż 6%.
Wynagrodzenie Obowiązuje od
I rok nauki II rok nauki III rok nauki
174,14 zł 217,68 zł 261,21 zł 01.06.2017
168,76 zł 210,95 zł 253,14 zł 01.03.2017

Warto przy tym zaznaczyć, że powyższe kwoty wynagrodzeń pracowników młodocianych (uczniów) określone w oparciu o przeciętne wynagrodzenie to kwoty minimalne. Pracodawca może wypłacać uczniom wynagrodzenie wyższe, czy to w postaci wyższego wynagrodzenia zasadniczego, czy też w postaci premii uznaniowej za wyniki pracy, czy za wyniki w nauce.

Wzrost przeciętnego wynagrodzenia wpłynie również na zmianę progów zarobkowych obowiązujących emerytów i rencistów od 1 czerwca 2017 r. Po raz pierwszy niższa z obowiązujących wartości przekroczy 3.000 zł, a wyższa 5.600 zł (patrz tabela).

Trzeba jednak pamiętać, że kwoty te będą obowiązywały jedynie przez trzy kolejne miesiące. Od 1 września 2017 r. nastąpi kolejna zmiana limitów przychodów, tym razem w oparciu o przeciętne miesięczne wynagrodzenie obowiązujące w trwającym obecnie II kwartale 2017 r. Może się wówczas okazać, że ustalone od 1 czerwca 2017 r. zarobki na bezpiecznym dla pobieranych świadczeń poziomie np. 3.000 zł, od 1 września 2017 r. przekroczą dolną granicę przychodów.

Wpływ przeciętnego wynagrodzenia na obowiązujące limity przychodów uzyskiwanych przez emerytów i rencistów
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie Graniczne kwoty przychodu
kwartał/rok kwota Okres obowiązywania Dolna granica przychodu Górna granica przychodu
(1) (2) (3) (4)* = (2) × 70% (5)* = (2) × 130%
II kw. 2016 r. 4.019,08 zł od 1.09. do 30.11.2016 r. 2.813,40 zł 5.224,80 zł
III kw. 2016 r. 4.055,04 zł od 1.12.2016 r. do 28.02.2017 r. 2.838,60 zł 5.271,60 zł
IV kw. 2016 r. 4.218,92 zł od 1.03. do 31.05.2017 r. 2.953,30 zł 5.484,60 zł
I kw. 2017 r. 4.353,55 zł od 1.06. do 31.08.2017 r. 3.047,50 zł 5.659,70 zł