Zatrudnianie niepełnosprawnych – ważne zmiany od 1 lipca

Z początkiem lipca wchodzi w życie nowelizacja dotycząca zatrudniania osób niepełnosprawnych. Z 80 do 50 proc. zmniejszona zostaje ulga, o którą pracodawcy mogą obniżyć swoje wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Zmiany dotyczą też np. zasad refundacji składek na ubezpieczenie społeczne osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą albo rolniczą.

Jedną z głównych nowości jest zmiana zasad uzyskiwania ulgi we wpłatach na PFRON. Dotychczas wpłaty ulegały obniżeniu z tytułu zakupu usług (z wyłączeniem handlu) albo produkcji pracodawcy zatrudniającego minimum 25 pracowników oraz wyróżniającego się wysokim odsetkiem zatrudnienia niepełnosprawnych. Ulga pokrywała nawet do 80 proc. wpłaty na PFRON i można ją było wykorzystać w ciągu 12 miesięcy, licząc od dnia uzyskania informacji o kwocie obniżenia.
Od początku lipca br. obniżenie wpłaty przysługuje tylko do wysokości 50 proc. wpłaty, a niewykorzystaną kwotę obniżenia można uwzględniać we wpłatach na PFRON w trakcie maksymalnie 6 pierwszych miesięcy. Z kolei schorzenie szczególne pracowników, których zatrudnienie uprawnia do wystawienia informacji o kwocie obniżenia, musi zostać potwierdzone odpowiednim orzeczeniem, a nie – jak było to do tej pory – zaświadczeniem.

„Powodem wprowadzenia zmiany była konieczność ułatwienia monitorowania prawidłowości procesu obniżenia wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a także uproszczenie zasad obliczania wysokości ulg przy zachowaniu ich motywacyjnego charakteru” – wskazuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Do tej pory warunkiem otrzymania refundacji składek na ubezpieczenie społeczne w przypadku osób niepełnosprawnych, które prowadzą działalność gospodarczą/rolniczą, było opłacenie ich w całości. W efekcie składki można było opłacić po dniu złożenia wniosku o wypłatę refundacji. Nowela wprowadza tymczasem obowiązek opłacenia składek jeszcze przed dniem złożenia wniosku.
Co istotne, nowa ustawa wprowadza również m.in. zakaz egzekucji sądowej i administracyjnej oraz zakaz obciążania w jakikolwiek sposób środków zgromadzonych w zakładach aktywności zawodowej w zakładowych funduszach aktywności.
Zmiany wprowadza ustawa z września 2015 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1886).
Większość nowych regulacji wchodzi w życie 1 lipca 2016 r.
Z nowelizacją można się zapoznać tutaj.