Wyrok TSUE ws. VAT. Polskie firmy Firmy mogą już wnioskować o zwrot VAT

Korzystny wyrok TSUE dotyczący podatku VAT ma ogromne znaczenie dla wielu polskich podatników. Wyrok ten daje szanse podatnikom do wnioskowania o zwrot zapłaconych odsetek, które często opiewają na milionowe kwoty.

Po publikacji wyroku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej firmy mogą już korygować rozliczenia i wnioskować o zwrot odsetek.

Wysokość przysługującego podatnikowi oprocentowania od nadpłaty, zależeć będzie od terminu złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty – podkreśla Jacek Drzazga, doradca podatkowy, menadżer w Crido.

Ekspert tłumaczy, że przypadku złożenia wniosku:

  • do 9 czerwca 2021 r. oprocentowanie od niesłusznie zapłaconych odsetek naliczane będzie od dnia powstania nadpłaty (tj. dnia zapłaty nienależnych odsetek) do dnia zwrotu nadpłaty.
  • po 9 czerwca 2021 r. oprocentowanie liczone będzie od dnia powstania nadpłaty do 30 dnia od dnia publikacji sentencji wyroku TSUE w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, czyli 10 maja 2021 r.
  • Najkorzystniejszym rozwiązaniem jest złożenie wniosku do urzędu skarbowego do 9 czerwca 2021 r., co pozwoli
    na uzyskanie wyższej kwoty odsetek, w szczególności mając na uwadze fakt, że postępowanie nadpłatowe może trwać kilka miesięcy

    Źródło: Prawo.pl