Wskaźniki podatkowe 2017 – zmiany od września

Z dniem 1 września zmianie ulegną wskaźniki podatkowe, co jest spowodowane spadkiem przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, które w II kwartale 2017 roku wyniosło 4220,69 zł..

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w komunikacie z dnia 9 sierpnia 2017 r. ogłosił,
iż przeciętne wynagrodzenie w II kwartale 2017 r. wyniosło 4220,69 zł.
Niższe wynagrodzenie przeciętne za II kwartał 2017 roku w stosunku do kwartału poprzedniego, skutkuje zmniejszeniem wynagrodzenia pracowników młodocianych od 1 września 2017 roku oraz spadkiem limitów przychodów emerytów i rencistów, po przekroczeniu których pobierane świadczenia ulegają ograniczeniu lub całkowitemu zawieszeniu.

Minimalne wynagrodzenie pracowników młodocianych

Na podstawie wynagrodzenia przeciętnego za II kwartał 2017 roku ustala się wysokość wynagrodzenia pracowników młodocianych, jakie będzie im przysługiwało od 1 września 2017 roku. Wynagrodzenie uczniów jest procentową częścią wynagrodzenia przeciętnego:

  • w pierwszym roku nauki – nie mniej niż 4%,
  • w drugim roku nauki – nie mniej niż 5%,
  • w trzecim roku nauki – nie mniej niż 6%.
Wynagrodzenie Obowiązuje od
I rok nauki II rok nauki III rok nauki
174,14 zł 217,68 zł 261,21 zł 01.06.2017
168,83 zł 211,03 zł 253,24 zł 01.09.2017

Warto przy tym zaznaczyć, że powyższe kwoty wynagrodzeń pracowników młodocianych (uczniów) określone w oparciu o przeciętne wynagrodzenie to kwoty minimalne. Pracodawca może wypłacać uczniom wynagrodzenie wyższe, czy to w postaci wyższego wynagrodzenia zasadniczego, czy też w postaci premii uznaniowej za wyniki pracy, czy za wyniki w nauce.

Zmiana przeciętnego wynagrodzenia wpłynie również na zmianę progów zarobkowych obowiązujących emerytów i rencistów od 1 września 2017r.

Wpływ przeciętnego wynagrodzenia na obowiązujące limity przychodów uzyskiwanych przez emerytów i rencistów
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie Graniczne kwoty przychodu
kwartał/rok kwota Okres obowiązywania Dolna granica przychodu Górna granica przychodu
(1) (2) (3) (4)* = (2) × 70% (5)* = (2) × 130%
IV kw. 2016 r. 4.218,92 zł od 1.03. do 31.05.2017r. 2.953,30 zł 5.484,60 zł
I kw. 2017 r. 4.353,55 zł od 1.06. do 31.08.2017r. 3.047,50 zł 5.659,70 zł
II kw. 2017 r. 4.220,69 zł od 1.09 do 30.11.2017r. 2,954,50 zł 5486,90 zł