Powstanie nowy kodeks pracy

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy weszło w życie 1 września 2016 r. Zadaniem Komisji będzie opracowanie projektu ustawy – Kodeks pracy oraz projektu ustawy – Kodeks zbiorowego prawa pracy.
Jak powiedział IAR wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed, komisja rozpocznie działalność 1 września tego roku a w jej skład wejdzie 14 osób – 7 ze strony związkowo-pracowniczej i 7 ze strony rządowej. Minister Szwed dodał, że wszyscy członkowie komisji mają być wybitnymi przedstawicielami nauki i praktyki w zakresie prawa pracy.
Eksperci mają pracować w dwóch podkomisjach i przygotują dwa projekty – indywidualne i zbiorowe prawo pracy. Projekty będą konsultowane w Radzie Dialogu Społecznego – zaznaczył minister Szwed.
Obecnie obowiązujący kodeks pracy powstał ponad 40 lat temu. W tym czasie był zmieniany około 100 razy. – Dlatego dalsze jego zmienianie nie ma sensu. Napisanie kodeksu od początku, tak by przystawał do obecnych realiów jest więc niezbędne – podkreślił Główny Inspektor Pracy Giedrojć.