Podzielona płatność w VAT ma zastąpić odwrotne obciążenie

Komisja Europejska dała Polsce nieformalne zielone światło na wprowadzenie podzielonej płatności. Ma to być system dobrowolny. Obowiązek jego stosowania miałyby tylko firmy z branż wrażliwych.

Split payment, czyli podzielona płatność, to – mówiąc w skrócie – zapłata faktury dwoma przelewami. Pierwszy idzie na konto sprzedawcy i jest to cena netto. Drugi to VAT trafiający bezpośrednio do urzędu skarbowego. Główną zaletą tego rozwiązania jest pełna fizyczna kontrola fikusa nad przepływami VAT.

Ministerstwo Finansów mocno wierzy w to, że tą właśnie metodą skutecznie utrudni życie podatkowym oszustom. W ciągu najbliżeszych kilku tygodni resort zamierza opublikować projekt nowelizacji ustawy o VAT w tym zakresie. Przepisy mają zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2018 r. – zapowiedział wiceminister finansów Paweł Gruza.

Split payment będzie początkowo systemem dobrowolnym. Resort chciałby docelowo, aby obowiązek przejścia na ten system miały firmy objęte odwrotnym obciążeniem (reverse charge). Na to jednak musi się także zgodzić Komisja Europejska.

Paweł Gruza przedstawił również szczegóły nowego systemu split payment. Wyjaśnił, że podatnik będzie płacił kontrahentowi tak jak dotychczas, czyli jednym przelewem. Różnica ma polegać na tym, że na przelewie będzie wskazywał, obok kwoty brutto, także kwotę VAT.

Cała należność, po zaksięgowaniu na koncie odbiorcy przelewu, byłaby automatycznie „rozbijana” na dwie części: kwota netto pozostałaby na głównym koncie odbiorcy, natomiast kwota VAT trafiałaby na specjalnie wyodrębniony rachunek (subkonto), będący także własnością tego przedsiębiorcy.

Następnie mógłby on wykorzystywać kwotę VAT zgromadzoną na subkoncie do zapłaty podatku na rzecz poddostawców lub uregulowania swoich zobowiązań wobec urzędu skarbowego.

– Przyjęliśmy, że przedsiębiorca otrzymujący za swoje towary i usługi zapłatę w modelu split payment będzie miał prawo pokrywać z subkonta VAT ciężar podatku płaconego swoim dostawcom – poinformował Paweł Gruza. Dodał, że dzięki temu zostanie ograniczony negatywny wpływ podzielonej płatności na płynność finansową firm.

Resort finansów chce więc zaproponować całkiem nowy model split payment, odmienny od wzorców funkcjonujących we Włoszech i Czechach. Zdaniem MF polskie rozwiązanie lepiej uwzględni wymogi przedsiębiorstw w zakresie ochrony płynności.

MF zaproponuje też wiele zachęt i udogodnień, aby nakłonić firmy do dobrowolnego korzystania z systemu podzielonej płatności.

Wiceminister zapowiedział, że Polska wystąpi także do Komisji Europejskiej o derogacje, które pozwolą wprowadzić obowiązek korzystania z podzielonej płatności przez firmy z branż objętych obecnie odwrotnym obciążeniem.

Docelowo MF chce doprowadzić do zastąpienia obecnego systemu odwrotnego obciążenia systemem podzielonej płatności. Taka zmiana byłaby korzystna dla branż wrażliwych (np. złomowej, stalowej, elektronicznej). W systemie podzielonej płatności firmy będą bowiem otrzymywały płatności brutto, a z otrzymanego VAT będzie można opłacić VAT dostawcy.

Źródło: gazetaprawna.pl