Nowe składki ZUS na 2019 rok

Znamy już nowe składki ZUS, jakie obowiązywać będą przedsiębiorców w 2019 roku. Osoby prowadzące działalność gospodarczą zapłacą składki o 7,3% wyższe niż w roku 2018. Tym samym, comiesięczna danina na rzecz ZUS wyniesie ponad 1300 zł.

Od stycznia 2019 roku poważne zmiany czekają przedsiębiorców w zakresie obowiązkowych składek ZUS. Najmniejsze firmy przestaną płacić składki w formie stałej, ryczałtowej kwoty. Opłaty na rzecz ZUS ma bowiem zależeć od wysokości osiąganych przez te firmy przychodów.

Niższe składki ZUS w 2019 roku obowiązywać będą jednak tylko tych przedsiębiorców, którzy w 2018 roku osiągnęli przychody nie wyższe niż 63 tys. zł. Pozostałe firmy zapłacą składki ZUS według dotychczasowych zasad. A składki te, niestety, ponownie ulegną podwyższeniu.

W ostatnich dniach rząd przyjął założenia do projektu budżetu na rok 2019. Z dokumentu opublikowanego przez ministerstwo finansów możemy dowiedzieć się m.in. o tym, na jakim poziomie ustalona została wartość prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego na rok 2019. To właśnie poziom tego prognozowanego wynagrodzenia decyduje o tym, jak wysokie będą składki ZUS płacone przez przedsiębiorców w kolejnym roku. Podstawa wymiaru składek kalkulowana jest bowiem jako 60% tego przewidywanego wynagrodzenia.

Prognozowane przeciętne wynagrodzenie miesięczne na 2019 rok zostało przyjęte na poziomie znacznie wyższym niż w roku 2018. Wzrosło ono z 4443 zł w roku 2018 do aż 4765 zł w roku 2019.

Podstawę wymiaru składek ZUS stanowić będzie 60% tej kwoty czyli 2859,00 zł.

Tak duży wzrost wartości bazowej oznacza również wysoki wzrost składek ZUS na rok 2019. I tak, minimalne składki ZUS dla przedsiębiorców na rok 2019 wynosić będą odpowiednio:

Wysokość składek dla przedsiębiorców podlegających ogólnym zasadom
Podstawa wymiaru 2859,00 zł
Rodzaj ubezpieczenia stawka % Składki ZUS na 2019 rok Wzrost w stosunkudo roku 2018
Emerytalne 19,52 % 558,08 zł wzrost o 37,72 zł
Rentowe 8,00 % 228,72 zł wzrost o 15,46 zł
Chorobowe 2,45 % 70,05 zł wzrost o  4,74 zł
Wypadkowe 1,80 % 47,75 zł wzrost o  3,23 zł
Fundusz Pracy 2,45 % 70,05 zł wzrost o  4,74 zł
Łącznie składki ZUS
bez składki zdrowotnej

974,65 zł

wzrost o  65,89 zł (7,3%)

 

Na dzień dzisiejszy, znamy jedynie wysokość składek na ubezpieczenie społeczne, a więc wysokość składki emerytalnej, rentowej, wypadkowej i chorobowej oraz składki na Fundusz Pracy.

Wciąż nie znamy jednak wysokości nowej składki zdrowotnej.

 

Wzrosną również składki dla nowych firm

W ostatnich dniach rząd przyjął również propozycję podwyższenia płacy minimalnej.

W 2019 roku, wartość minimalnego wynagrodzenia za pracę wzrośnie z dotychczasowych 2100 zł do poziomu 2250 zł. Oznacza to wzrost o 7,1%. O tyle też wzrosną ulgowe składki ZUS dla nowych firm.

Od stycznia 2019 r. podstawa wymiaru wzrośnie do kwoty 675 zł. W związku z tym ulgowe składki ZUS wzrosną do następujących wartości:

Minimalne stawki ZUS dla nowych przedsiębiorców
Podstawa wymiaru 675,00 zł
Rodzaj ubezpieczenia stawka % Składki preferencyjne od stycznia 2019 r.
Emerytalne 19,52 % 131,7zł
Rentowe 8,00 % 54,00 zł
Chorobowe 2,45 % 16,54 zł
Wypadkowe 1,67 % 11,27 zł
Łącznie składki ZUS
bez składki zdrowotnej

213,57 zł

 

Podobnie jak w przypadku standardowych składek, do powyższych wartości należy doliczyć jeszcze składkę zdrowotną, która wyniesie ok. 345 zł. Oznacza to, że łączne składki ZUS płacone przez nowych przedsiębiorców w 2019 roku wyniosą ok. 558 zł.

Źródło: ZUS