Niższe kwoty niektórych wskaźników podatkowych od 1 września

1 września zmienią się niektóre wskaźniki podatkowe. Wszystko za sprawą przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, które w II kwartale 2018 roku wyniosło 4521,08 zł.
9 sierpnia Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił, że przeciętne wynagrodzenie w II kwartale 2018 roku wyniosło 4521,08 zł. Niższe wynagrodzenie przeciętne za II kwartał 2018 roku w stosunku do kwartału poprzedniego wpłynie na obniżenie wynagrodzenia pracowników młodocianych od 1 września 2018 roku oraz zmniejszenie limitów przychodów emerytów i rencistów, po przekroczeniu których pobierane świadczenia ulegają ograniczeniu lub całkowitemu zawieszeniu.

Na podstawie wynagrodzenia przeciętnego za II kwartał 2018 roku ustala się wysokość wynagrodzenia pracowników młodocianych, jakie będzie im przysługiwało od 1 września 2018 roku. Wynagrodzenie uczniów jest procentową częścią wynagrodzenia przeciętnego:

  • w pierwszym roku nauki – nie mniej niż 4%,
  • w drugim roku nauki – nie mniej niż 5%,
  • w trzecim roku nauki – nie mniej niż 6%.
Wynagrodzenie Obowiązuje od
I rok nauki II rok nauki III rok nauki
184,91 zł 231,14 zł 277,37 zł 01.06.2018
180,84 zł 226,05 zł 271,26 zł 01.09.2018

Warto przy tym zaznaczyć, że powyższe kwoty wynagrodzeń pracowników młodocianych (uczniów) określone w oparciu o przeciętne wynagrodzenie to kwoty minimalne. Pracodawca może wypłacać uczniom wynagrodzenie wyższe, czy to w postaci wyższego wynagrodzenia zasadniczego, czy też w postaci premii uznaniowej za wyniki pracy, czy za wyniki w nauce.

Zmiana przeciętnego wynagrodzenia wpłynie również na zmianę progów zarobkowych obowiązujących emerytów i rencistów od 1 września 2018r.

Wpływ przeciętnego wynagrodzenia na obowiązujące limity przychodów uzyskiwanych przez emerytów i rencistów
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie Graniczne kwoty przychodu
kwartał/rok kwota Okres obowiązywania od Dolna granica przychodu Górna granica przychodu
(1) (2) (3) (4) = (2) × 70% (5) = (2) × 130%
I kw. 2018 r. 4.622,84 zł  1.06. 2018r. 3.235,99 zł 6.009,69 zł
II kw. 2018 r. 4.521,08 zł 1.09.2018r. 3.164,76 zł 5.877,40 zł