Kto w 2018 r. zapłaci wyższe składki na ZUS?

W 2018 r. zaczną obowiązywać pierwsze rozwiązania przewidziane w Konstytucji dla Biznesu: ulga na start, dzięki której przedsiębiorcy w pierwszych miesiącach działalności nie będą płacili składek na ZUS oraz możliwość prowadzenia działalności na mała skalę bez zarejestrowania. Zła wiadomość dla już działających przedsiębiorców, składki ZUS wzrosną.

 

Wysokość składek dla przedsiębiorców podlegających ogólnym zasadom
Podstawa wymiaru 2665,80 zł
Rodzaj ubezpieczenia stawka % 1.01.2018r. – 31.12.2018r.
Emerytalne 19,52 520,36 zł
Rentowe 8,00 213,26 zł
Chorobowe 2,45 65,31 zł
Wypadkowe 1,80 47,98 zł
Fundusz Pracy 2,45 65,31 zł

W porównaniu z mijającym rokiem łącznie składki wzrosną o ponad 100 zł.

Osoby, które rozpoczynają po raz pierwszy prowadzenie działalności gospodarczej lub prowadziły wcześniej działalność i ją zamknęły, a od czasu zamknięcia upłynęło już 5 lat, mają prawo do tak zwanego ZUS-u preferencyjnego przez okres 24 miesięcy. Składki naliczane są od zadeklarowanej kwoty, nie niższej jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę.
Wzrost minimalnego wynagrodzenia do kwoty 2100 zł spowoduje wzrost składek preferencyjnych o 5 proc.

Minimalne stawki ZUS dla nowych przedsiębiorców
Podstawa wymiaru 630,00 zł
Rodzaj ubezpieczenia stawka % 1.01.2018r. – 31.12.2018r.
Emerytalne 19,52 122,98 zł
Rentowe 8,00 50,40 zł
Chorobowe 2,45 15,44 zł
Wypadkowe 1,80 11,34 zł

Przedsiębiorcy korzystający z ulgi w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne nie opłacają składki na Fundusz Pracy.

Do powyższych wartości należy doliczyć jeszcze składkę zdrowotną (obecnie 297,28 zł). Wysokość składki zdrowotnej liczona jest jednak inaczej i zależy od prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. Wartość ta nie została jeszcze ogłoszona. Wtedy też poznamy nową wartość składki zdrowotnej.

Przedsiębiorco, pamiętaj, od 1 stycznia opłacisz swoje składki prościej i szybciej.
Pamiętaj, aby przy opłacaniu składek w styczniu skorzystać z Numeru Rachunku Składkowego (NRS), który otrzymałeś listem poleconym z ZUS. Jeśli nie odebrałeś takiej przesyłki, nic straconego, w każdej chwili możesz sprawdzić swój numer na naszej stronie w wyszukiwarce numeru rachunku składkowego http://www.eskladka.pl

Źródło: ZUS