Od 1 stycznia 2018 r. jeden przelew do ZUS

Od nowego roku każdy płatnik będzie regulował składki na swój numer rachunku składkowego. Dzięki temu zamiast trzech lub czterech przelewów miesięcznie będzie wypełniał tylko jeden.

Tym jednym przelewem płatnik opłaci składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych.

MNIEJ DANYCH, MNIEJ BŁĘDÓW

Obecnie wypełnianie przelewów jest skomplikowane i pracochłonne. Nawet jedna pomyłka, która dotyczy m.in. danych identyfikacyjnych, powoduje, że nie można zaksięgować wpłaty na właściwym koncie. Aby zidentyfikować wpłatę i prawidłowo ją rozliczyć, konieczne jest wtedy przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego przez ZUS.

Obecnie płatnik podaje wiele danych, które umożliwiają zidentyfikowanie, zaksięgowanie i rozliczenie wpłaty, tj.:
– numer rachunku bankowego (wskazuje ubezpieczenie albo fundusz, którego dotyczy wpłata),
– dane identyfikacyjne (NIP, REGON, PESEL, nazwę, imię oraz nazwisko, numer i serię paszportu albo dowodu osobistego),
– okres rozliczeniowy (miesiąc i rok),
– numer decyzji/umowy/tytułu wykonawczego.

INDYWIDULANY NUMER RACHUNKU SKŁADKOWEGO

Od 1 stycznia 2018 r. o identyfikacji, zaksięgowaniu i rozliczeniu wpłaty na koncie będzie decydował tylko numer rachunku składkowego. Płatnik nie będzie musiał podawać żadnych dodatkowych danych. Mniej danych na przelewie wyeliminuje wiele nieprawidłowości. Ponadto ZUS od razu zapisze wpłatę na właściwym koncie.
ZUS podzieli każdą wpłatę proporcjonalnie na wszystkie opłacane przez płatnika ubezpieczenia i fundusze. Zrobi to na podstawie składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej za ostatni miesiąc.
Wszystkie wpłaty płatnik będzie przekazywał na jeden, indywidualny numer rachunku składkowego. Numer ten nada mu ZUS. Każdy 26-cyfrowy numer rachunku składkowego będzie się składał z numeru ZUS – cyfry od trzeciej do dziesiątej oraz z numeru NIP płatnika – ostatnie 10 cyfr.
NIP jest identyfikatorem płatnika składek – osoby prawnej, jednostki organizacyjnej, jak i osoby fizycznej, która opłaca składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne. Dlatego ZUS wykorzysta ten identyfikator w nadawanym numerze rachunku składkowego.

LISTEM POLECONYM

ZUS będzie informował wszystkich płatników o nadanych im numerach rachunku składkowego. Informację będzie wysyłał listem poleconym od 1 października do 31 grudnia 2017 r. Dzięki temu będzie wiedział, czy płatnik otrzymał informację o numerze rachunku składkowego.
Płatnik będzie też mógł potwierdzić swój numer rachunku składkowego w każdej placówce ZUS albo w Centrum Obsługi Telefonicznej (nr tel. 22 560 16 00), jeśli np. zgubi list z ZUS.
NIEZBĘDNY AKTUALNY ADRES
ZUS prześle płatnikowi informację o numerze rachunku składkowego listem na adres jego siedziby albo adres podany do korespondencji. Dlatego płatnicy powinni sprawdzić, czy na pewno ZUS zna ich aktualny adres. Jest to ich obowiązek. Poprawne dane adresowe gwarantują, że list z ZUS dotrze do każdego płatnika.

WAŻNE!

Płatnicy powinni sprawdzić, czy przekazali do ZUS aktualne dane adresowe.

Źródło: Rzeczpospolita